VERDES EQUO Galicia apoia á Plataforma Salvemos os Penedos na loita contra o atropelo dos aeroxeradores eólicos

Tres parques eólicos ameazan Traba e Pasarela e os seus penedos nos Concellos de Laxe e Vimianzo. Destrozar a paisaxe e os hábitats naturais non é enerxía verde.

VERDES EQUO Galicia considera que a produción de enerxías renovables debe ser planificada de maneira intelixente e altamente respestuosa coas contornas sensibles e non dependa de determinados intereses económicos.

Desde VERDES EQUO Galicia apoiamos as reivindicacións da Plataforma Salvemos os Penedos: