Un Plan de Mobilidade que non priorice o paso do Transporte Público está abocado ó fracaso

150119_CARRILBUS copy