Redes transversais

Ademais de Grupos de Traballo específicos, nos cales podes participar mediante a EQUOmunidade, en EQUO Galicia temos tamén as seguintes redes transversais:

RQM (Rede EQUO Mulleres)

Para todas as mulleres que queiran construír políticas ligadas á ecoloxía, a radicalidade democrática e o feminismo.

RQX (Rede EQUO Xove)

Referente da mocidade en EQUO Galicia, parte da «Red EQUO Joven» federal.