20140619-entrega-alegacions-PMUS-concello de vigo

Néstor Vázquez entregando as alegacións no rexistro.