Fondos FEDER para destruir a rede natura.

Fondos FEDER para destruir a rede natura.
Un dos proxectos previos non que a destrucción é menor.