#CongresoTransparente

O próximo xoves 12 de setembro, e tras moitas vicisitudes e retrasos, levarase a cabo a votación da Lei de Transparencia (Lei de Transparencia, Acceso…

Más