Plataformas e proxectos de traballo

En EQUO Galicia apostámos por unir esforzos, por iso apoiamos as iniciativas que concordan cos nosos obxetivos, para xuntos acadar as metas compartidas.

Plataforma contra as Fumigacións

En EQUO apoiamos á plataforma contra as fumigacións pola inutilidade destas para loitar contra as pragas do eucalipto e polo seu enorme impacto, perigo e toxicidade nas persoas e no medio ambiente.

Como alternativa inmediata propoñemos seguir coa loita biolóxica que se está a desenvolver, usando en casos puntuais produtos que non sexan tóxicos para as abellas.

A medio prazo, hai que cambiar o modelo da nova lei de montes, que busca incidir no monocultivo de especies de crecemento rápido e o abandono do campo pola nosa sociedade e que provocará máis pragas, degradación de recursos, falta de emprego e aumento dos lumes. A produción de madeira de calidade, a xestión sostible das fragas e augas continentais e dos múltiples recursos que estes proporcionan son o xeito de acadar unha economía dinámica e creadora de emprego, buscando o aproveitamento múltiple do monte, a súa posta en valor para propietarios e veciños e o desfrute das futuras xeracións.

Plataforma Galega Contra a Incineración e pola Reciclaxe

Desde EQUO traballamos por unha Lei de Deseño de embalaxes que reduza a producción masiva de residuos nos fogares galegos. As máximas a seguir son as 5R: reducir, mediante un deseño adecuado das embalaxes, a comercialización a granel e un consumo responsable, Reutilizar, por un uso xeralizado de sistemas de retorno ou venda a granel; Reparación, por ampliar a vida dos nosos obxetos; Redistribución, porque cando un xa non precisa de algo para outro pode ser útil aínda, e por último, Reciclaxe, un bo diseño sen mezcla de materiais facilita a reciclaxe  e que os recursos non se perdan.  

Lonxe deste sistema de xestión de residuos responsable que reduciría as necesidades enerxéticas e de materias primas que crearía emprego nas súas diferentes fases está a aposta pola incineración da Xunta de Galicia. EQUO xunto a Plataforma Galega contra a Incineración e pola Recliclaxe apostamos por alternativas  sostibles a longo prazo que non hipotequen o futuro de ningún galego.

Plataforma Galega Antitransxénicos

Porque non garanten a nosa saúde, porque poñen en perigo a biodiversidade, porque non é certo que se precisen para loitar contra a fame, pola soberanía alimentaria, desde Equo apostamos por unha Galicia libre de transxénicos. E facémolo apoiando á Plataforma Galega Antitransxénicos.

Asociación Monte Pindo Parque Natural
 

Desde Equo Galicia apostamos polas iniciativas que procuran por en valor os nosos recursos naturais pensando na sostenibilidade. A proclamación do Monte Pindo como Parque Natural sería un xeito de protexer a súa contorna así coma apostar polo futuro respetuoso coa nosa xeografía.