Mesa Nacional

Actualmente a Mesa Nacional asume as funcións propias da Comisión Executiva segundo os estatutos. A Mesa Nacional de EQUO Galicia ten 4 dos 11 postos previstos.

Co-voceira: Susana Mariz Fuentes
Co-voceiro: Néstor Vázquez Mariño