aerogeneradores

(Imaxe simulada dos tres aeroxeradores de 151 metros de altura)

(Imaxe simulada dos tres aeroxeradores de 151 metros de altura)