Equo-Café sobre electrónica ética

EQUO A Coruña organizou o pasado 27 de novembro un
café-coloquio sobre o tema da Electrónica Ética.

Como en moitas outras áreas, coa compra dos aparatos
electrónicos que usamos cada día tamén podemos influír como
consumidores para fomentar unha actitude ética por parte
dos fabricantes. Coñecer como actúan as empresas adicadas a
este gremio pódenos axudar na nosa decisión de compra.

cartaz_qcafe_elect_etica

Equo-café