todos-merecen-o-noso-amparo

Todos merecen o noso amparo