Mesa Nacional

Actualmente a Mesa Nacional asume as funcións propias da Comisión Executiva segundo os estatutos. A Mesa Nacional de EQUO Galicia ten 7 dos 11 postos previstos e está formada por :

Co-voceira: Susana Mariz Fuentes
Co-voceiro: Néstor Vázquez Mariño

Tesourería: –

Repr. A Coruña: Susana Mariz Fuentes e Marco Antonio Estaban Norat

Repr. Lugo: Marta Castro Ayude e Ana Belén Gómez Roca

Repr. Ourense: –

Repr. Pontevedra: José Manuel Ledo Santiso

Deixa unha resposta