Mesa Nacional

Actualmente a Mesa Nacional asume as funcións propias da Comisión Executiva segundo os estatutos. A Mesa Nacional de EQUO Galicia está formada por:

Lidia García(co-voceira)
Dolores Tobío
Nery Díaz
María J. Durán
Néstor Vázquez (co-voceiro)
Juan J. Maraña
Benxamín Garrido

E na tesourería, Ángel Montero.

Deixa unha resposta