COVID-19 e violencia machista

O estado de alarma pon nunha situación incluso máis vulnerable ás vítimas da violencia machista, dado que están obrigadas a convivir estes días co seu…

Más